June 9, 2022 / Hangzhou / Qianjiang Century Park

Chapter Hangzhou

Date Thursday, June 9, 2022
Time 6:30 PM - 9:00 PM
Event venue Qianjiang Century Park
No.1 Guanlanlu, Xiaoshan District, Hangzhou